Swarovski Strand Shortener - 9492006


Swarovski Crystal Strand Shortener - 9492006.

Designer: Unknown

Out of Production by Swarovski.
Found in the 2ndary market only.


www.CrystalExchange.com

Swarovski Figurine Price Normal Processing  
Strand Shortener - 9492006 $35.00   2-3 days