Swarovski Round Ball 30mm - Vitrail Medium, no mark - 9404 030 087 VM / 010 070


A

www.CrystalExchange.com