Swarovski Napkin Ring Holder - 9280 000 001 / 276 779